2

Could anyone help me out with the lyrics for this song. An English translation would be amazing but Kurdish lyrics are also okay.

1 Answer 1

2

Şîrîna min, şîrîna min,
Xweş newe1 vê birina min,
Destê xwe bide destê min,
Destê xwe bide destê min,
Ne bîre min, min ra nema,
Destê xwe bide destê min,
Destê xwe bide destê min,
Ne bîre min, min ra nema.

Berjêr mere2, berjêr çî ma,
Çîyaye bilindê, rîye xemê,
Berjêr mere2, berjê çî ma,
Çîyaye bilindê, rîye xemê,
Were rindê, ku dêr herrê,
Were rindê, ku dêr herrê,
Dîne rûnê, yarê te me,
Were rindê, ku dêr herrê,
Were rindê, ku dêr herrê,
Dîne rûnê, yarê te me.

Malê me li hember hevda,
Te ser xanî bilxur tevda,
Malê me li hember hevda,
Te ser xanî bilxur tevda,
Bira, bavê...
Bira, bavê...
Xwînê me bi çenawe hevda,
Bira, bavê tem bikuşt ne,
Bira, bavê tem bikuşt ne,
Xwînê me bi çenawe hevda.

Ro3 bilind bû.. ?,
?, were li vir,

Eger dilê te li min tine,
Eger dilê te li min tine,
Ez bim xangê, tu bi bira,
Eger dilê te li min tine,
Eger dilê te li min tine,
Hevra bine xwişk û bira.

  1. 'nabe' in standard Kurmanji
  2. 'nere' in standard Kurmanji
  3. 'roj' in standard Kurmanji

Thanks to Kurdê Dîn who helped me on lyrics translate.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.